Radioklub v novém – doplněk

Vybavení Radioklubu bylo ještě doplněno o dva monitory, které umožní velké zobrazení radiového spektra při provozu obou radiostanic a dalších SDR zařízení.

Rovněž vyrobené držáky koaxiálních kabelů nepochybně zpřehlední a usnadní jejich využívání.

(Petr Ondráček)