Ochrana antén před elektrickými výboji

V Radioklubu byla dokončena instalace zařízení (viz fota), které slouží k ochraně před atmosférickými elektrickými výboji a statickou elektřinou. Použité jsou bleskojistky Diamond SP 3000W.

Jde o jeden z výstupů projektu člena Radioklubu Matěje Vtípila, na který naváže návrh a realizace koaxiálního přepínače antén. Ten umožní řešit vzdálené  on-line připojování antén k jednotlivým radiostanicím spojené s další ochranu vstupních obvodů před působením  atmosférickými statickými elektrickými náboji (uzemněním nepoužívaných antén).  I když nejlepší ochranou proti uvedeným jevům je fyzické odpojení antény od radiostanice, tak realizované řešení by mělo zajistit zvýšenou ochranu radiostanic v jejich využívání v on-line provozu. Zatím je připojeno 5 antén – HF, rotační VHF a UHF křížové antény, VHF/UHF vertikální prutová anténa a anténa pro příjem NOAA meteorologických družic. Další parabolická anténa bude připojena po doplnění vybavení pro komunikaci s radioamatérskou geostacionární družicí Q-100.