Mezinárodní telekomunikační unie – sektor radiokomunikací  (ITU-R) – https://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – odbor elektronických komunikací – https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) – průkazy a zkoušky https://www.ctu.cz/prukazy-zkousky

Český radioklub https://www.crk.cz/CZ/CJHRC

IARU – International Amateur Radio Union –  https://www.iaru.org/

AMSAT – The Radio Amateur Satellite Corporation – https://www.amsat.org/