1. Členové Radioklubu (zaměstnanci a studenti FEL) s amatérskou licencí – podle individuálních potřeb.

2. Pro pravidelné schůzky jsou vyhrazeny středy od 14:00 do 16:00 hod. po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem) s vedoucími sekcí Radioklubu.

3. V případě potřeby je možné se předem domluvit s vedoucími sekcí Radioklubu i mimo dobu podle bodu 2.

4. Vzdálený přístup – 24/7  (bude zpřístupněn po oznámení jeho provozu).