Členská základna a vybavení Radioklubu se dále rozrůstá

Radioklub se rozšiřuje o další členy z řad studentů bakalářského studia programu EK a to o Václava Vyleťala (OK1VKV) a Jana Hrbáčka. Oba již také mají přiděleny projekty pro rozvoj infrastruktury Radioklubu směrem k výuce telegrafie (Vašek) a dálkového ovládání napájecích zdrojů (Jan).

Možnost pro další zájemce je nadále otevřena a řada dalších zajimavých projektů z oblasti družicového a radioamatérského provozu a budování on-line integrace vybavení Radioklubu čeká na své řešitele.

Do vybavení Radioklubu přibyla špičková radiostanice ICOM IC-7300 využívající technologie sotwarového rádia (SDR) s přímým vzorkováním. Příjem je v pásmu 0.03 – 74.800 MHz a vysílání v radioamatérských pásmech 1.8 – 70.5 MHz se všemi druhy provozu  s výkonem do 100 w.

Spolu s družicovou radiostanicí  je vybavení Radioklubu připraveno k provozu ve všech radioamatérských pásmech a k aktivitám v oblasti malých družic a kosmických telekomunikací.

Radiostanice IC-7300 (vlevo) a IC-9700