Středoškolská odborná činnost

Teoretická a odborná část: Principy, komunikační protokoly, metody příjmu a detekce signálů používaných u rádiové komunikace malých družic standardu CubeSat, radioamatérských družic a Mezinárodní kosmické stanice ISS.

Praktická část: Návrh a realizace jednoduché mobilní pozemní stanice umožňující automatizované lokální a vzdálené monitorování rádiové komunikace malých družic Cube Sat.