Radioklub

radioklub.fel.cvut.cz

radioklub@fel.cvut.cz

OK1KUR

Družicová sekce

Vedoucí sekce a Radioklubu

Ing. Petr Ondráček, CSc.

OK4SNG

mob. 723 108 907

ondracek.petr@fel.cvut.cz

Radioamatérská sekce

Vedoucí sekce a vedoucí operátor

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

OK1ZHS

jan.svihlik@vscht.cz

Správce IT

Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.

OK7ZKL

sit@comtel.cz

Správce webu

Ing. Jan Spáčil, Ph.D.

OK1ZT

jan.spacil@fel.cvut.cz