Věnujeme se zejména provozu na radioamatérských pásmech.

  • Cílem je jednak studovat a užívat si vzácné podmínky šíření (sporadická vrstva Es, tropo ducting, TEP – přesrovníkové šíření, RS – rain scatter atd.) elektromagnetických vln na VKV pásmech
    a výše.
  • Stejně tak je možné se bavit provozem na krátkých vlnách (1.8 MHz – 30 MHz), jež nám umožňují navazovat spojení s celým světem nebo třeba lovit expedice ze vzácných zemí. Pro navázaní spojení využíváme tradiční druhy provozu, zejména telegrafii (CW) a fonii (SSB a FM), případně digitální.
  • Provozní zručnost pilujeme aktivní účastí v radioamatérských závodech, kterou často kombinujeme s vysokohorskou turistikou.
  • Nedílnou součástí našich radioamatérských aktivit je také stavba antén včetně příslušné kabeláže či výroba podpůrných elektronických obvodů.