Amatérská služba

Přidělení dle Národní kmitočtové tabulky (NKT) a plánu využítí rádiového spektra – PV-P/27 po WRC19

Článek 23

Současný stav v amatérské službě

(1) Amatérské službě jsou v kategorii primární služby přidělena pásma 1810–

1850 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz, 14 000–14 350 kHz, 18 068–18 168 kHz,

21 000–21 450 kHz a 24 890–24 990 kHz. Charakter sekundární služby má tato služba

v pásmech 135,70–137,80 kHz, 1850–2000 kHz a 10 100–10 150 kHz.

(2) Využívání pásma 1810–1830 kHz podléhá ustanovení poznámky Řádu22)

k ochraně přednostních služeb využívaných stanicemi v zemích vyjmenovaných

v poznámkách Řádu101).

(3) Provoz zařízení amatérské a družicové amatérské služby se řídí zvláštním

právním předpisem102).

Článek 24

Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské službě

S přihlédnutím k bodu 1.23 programu Světové radiokomunikační konference

WRC-12) lze očekávat projednávání celosvětového podružného přidělení amatérské službě

v úseku 472–487 kHz za předpokladu koexistence se službou leteckou radionavigační

a námořní pohyblivou.

 

Poznámka

Přidělení jednotlivým amatérských druhům  vysílání v uvedených pásmech je obsaženo v plánu rozdělení spektra IARU pro Region 1 – https://www.iaru-r1.org/on-the-air/band-plans/