Radioklub v novém

Během května prošlo uspořádaní pracovní části Radioklubu několika zásadními změnami. Byly instalovány poličky (viz příspěvek o jejich výrobě) a kovové kabelové žlaby Arkys. To si vyžádalo i změny v uspořádání technického vybavení (radiostanice, zdroje, …) a úpravy v kabeláži. Nové uspořádání usnadní jak provoz, tak zjednoduší další  rozšiřování technického vybavení. Více vypoví přiložené fotografie.

Poděkování patří všem členům Radioklubu, kteří se na této záslužné akci podíleli.

(Petr Ondráček)