Testování příjmu z meteodružic NOAA v terénu

V rámci přípravy na letošní tradiční letní akci FEL Camp (více na https://camp.fel.cvut.cz/) proběhl  u Podolského mostu na Orlíku test jednoduché antény, kterou budou jeho účastníci realizovat a ve spojení s rádiovým přijímačem SDR a příslušným software přijímat a zpracovávat obrázky vysílané meteodružecemi NOOA v pásmu 137 MHz.

Instalace a testování proběhlo úspěšně, jak je ostatně patrné z videa Instalace zařízení pro příjem z NOAA družic

a z obrázku aktuální meteorologické situace.

P.S. Lze jen doufat, že tento experiment bude motivací pro účastníky směrem k hlubšímu studiu problematiky kosmických telekomunikací ve spojení se zaváděním výuky v oblasti technologií malých družic na FEL.

A samozřejmě také, že se i nakonec stanou členy Radioklubu, který jim pomůže k získaní znalostí a dovedností využitelné ve studiu, profesní kariéře, ve volnočasových aktivitách nebo v běžném životě.