Členská základna se rozrůstá

Propagace aktivit Radioklubu v rámci výuky a projektu PR přináší první výsledky.

Členská základna se rozrostla o studenty bakalářského studia Petra Šťastného (řeší semestrální projekt on-line řízení anténního rotátoru a polarizace) a Matěje Vtípila (on-line přepínání antén s ochranou proti blesku). Lze jen doufat, že do Radiklubu najdou cestu další studenti.